Eina Diagnosi

L’Eina de diagnosi per a la Indústria 4.0 consta de:

 

En cap cas es vol transmetre la idea que un resultat és millor que un altre. Cada empresa ha de trobar el grau adequat i/o desitjat d’implantació respecte a la Indústria 4.0. A més, aquest haurà de variar en el temps. L’objectiu de l’eina és ajudar en la reflexió estratègica que ha de fer cada organització, per tal d’analitzar la seva posició ideal a partir del coneixement de totes les oportunitats que ofereix la I4.0.

La voluntat de la Comissió ha estat fer una eina:

 

Finalment, el qüestionari inicialment disponible va adreçat específicament a la indústria de procés productiu. Altres àmbits o sectors poden necessitar d’uns qüestionaris ajustats a les seves realitats. La voluntat de la Comissió és anar proposant amb el temps diversos d’aquests qüestionaris.